NMKY-liike sai alkunsa Lontoossa 1844. Liikkeen perustaja George Williams oli huolestunut aikansa nuorten kasvupohjasta ja vapaa-ajan harrastus- ja toimintamahdollisuuksista. Nykyisin NMKY on maailman suurin ei-poliittinen nuorisoliike, jonka toimintaan osallistuu 58 miljoonaa ihmistä 119 maassa. Suomeen NMKY tuli v. 1886. Työn perustana on NMKY:n kolmio, joka kertoo, että ihminen on fyysinen, henkinen ja hengellinen kokonaisuus. Työmme pohjana on Joh. 17:21 ”Että he kaikki olisivat yhtä”.

Vantaan NMKY ry perustettiin vuonna 1974 heti Vantaan saatua kaupunkioikeudet. Keskeisiä toimintamuotoja Vantaalla ovat iltapäiväkerhot, harrastekerhot, nuorisotyö, leirit sekä kansainvälisen NMKY/YMCA perheen tarjoamat mahdollisuudet.

 

Suomen YMCA

World YMCA

 

Vantaan NMKY ry:n STRATEGIA 2016 – 2020

 

PÄÄMÄÄRÄ

Vantaan NMKY ry on yhteisö, joka tuottaa merkitystä elämään tahtotilana ”empowering young people”. Toimijana sillä on näkyvä ja selkeä rooli lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä.

 

PERUSTEHTÄVÄ

Vantaan NMKY toimii kristillisten arvojen pohjalta kokonaisvaltaista hyvinvointia vahvistaen. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret.

 

ARVOT

Vantaan NMKY on osa kansainvälistä NMKY–liikettä, jonka keskeinen arvo on yksilön henkisen, hengellisen ja fyysisen kasvun tukeminen (ns. kolmioperiaate). Toiminta on helposti saavutettavaa, monipuolista ja ihmisen yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Toiminnassa on mahdollisuus kokea yhteisöllisyyttä. Kristilliset arvot näkyvät toiminnassa erilaisuuden hyväksymisenä ja työskentelynä yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi. Näiden pohjalta luodaan ympäristö, jossa rakkaus ja ymmärrys vallitsevat ihmisten välillä.